Hat macca con mang ten goi khac la hat macadamia so huu coi nguon trong khoang Uc va hien gio da xuat bay gio nhieu noi tren toan cau

Hạt macca còn mang tên gọi khác là hạt macadamia, mang nguyên cá»› trong khoảng Úc và hiện nay đã xuất hiện giờ phổ biến nÆ¡i trên thế giá»›i, trong ấy vá»›i Việt Nam. mẫu hạt này nức danh mang hÆ°Æ¡ng vị bÃ

read more